CURSUSKALENDER

1. Leergang Familiebedrijfskunde

Aan deze leergang nemen profes­sionals deel uit ver­schil­lende dis­ci­plines. Aan de hand van vier thema’s behan­delen we concrete advies­instrumenten uit de familie­bedrijfs­kunde die zich in de praktijk heb­ben bewezen.
De instru­men­ten zijn voor alle profes­sionals goed toepas­baar. Deze unieke leergang biedt inspirerende inzichten om vanuit de eigen expertise beter op het familie­bedrijf aan te sluiten en vele aan­kno­pings­punten om de rol van proces­regisseur te versterken.

2022 voorjaar
18 maart, 22 april, 19 mei, 17 juni.

2022 najaar
9 september, 7 oktober, 3 november, 9 december.

Docenten
Jurgen Geerlings, Ellen Aptroot.

2. Systeemdynamiek en Procesadvisering van het Familiebedrijf

In deze tweedaagse verdiepingscursus wordt diepgaand ingegaan op de essentiële aspecten van de systeem­dynamiek van het familie­bedrijf en ook op de manier waarop je als adviseur en regisseur binnen dit systeem ef­fec­tieve relaties op­bouwt en onderhoudt.
Daarmee wordt het onderscheidend ver­mogen en de persoonlijke pro­fes­sionele positionering van jou als vertrouwde adviseur verder ver­sterkt. Deelname is mogelijk als je vertrouwd bent met de basis­con­cepten uit de familiebedrijfskunde.

2022 voorjaar
nog vast te stellen.

2022 najaar
13 oktober en 17 november

Docenten
Ellen Aptroot, Edu van de velden, Jurgen Geerlings.

3. Eigendomsstrategie en Vermogensstructurering van het Familiebedrijf

In deze tweedaagse verdiepings­cursus worden de kern­vragen van de eigendomsstrategie binnen de context van de vermogens­structurering geplaatst. Bij elke kernvraag worden de relevante fiscaal-juridische aandachtspunten diep­gaand behandeld aan de hand van concrete situaties uit de prak­tijk. Een integrale casus dient daar­bij als rode draad. Met de inzichten uit deze module wordt jouw posi­tio­nering als inhoudelijk proces­regisseur sterk bevor­derd. Deelname is mogelijk als je vertrouwd bent met de basisconcepten uit de familie­bedrijfskunde.

2022 voorjaar
20 en 21 april.

2022 najaar
6 oktober en 1 november

Docenten
Paul Schut, Jurgen Geerlings.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google’s privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.