CURSUSKALENDER

KALENDER OPEN PROGRAMMA'S

1. Leergang Familiebedrijfskunde

Aan deze leergang nemen professionals deel uit verschillende disciplines. Aan de hand van vier thema’s behandelen we concrete adviesinstrumenten uit de familiebedrijfs­kunde die zich in de praktijk hebben bewezen. De instrumenten zijn voor alle professionals goed toepasbaar. Deze unieke leergang biedt inspirerende inzichten om vanuit de eigen expertise beter op het familiebedrijf aan te sluiten en vele aanknopings­punten om de rol van procesregisseur te versterken.

Data:

2019 voorjaar  11 jan, 8 feb, 14 maart, 5 april

2019 najaar       6 sept,  4 okt,  1 nov.,  6 dec

Docenten:

Jurgen Geerlings en Ellen Aptroot

2. Assurance voor het Familiebedrijf

De filosofie van de appreciative inquiry loopt niet voor niets als een rode draad door deze cursus heen. Zij bevordert immers een controlebenadering waarmee recht wordt gedaan aan de pluriformiteit en governance dynamiek van het familiebedrijf. De cursus biedt veel nieuwe inzichten en instrumenten om de professio­nalisering van het familiebedrijf beter te kunnen helpen realiseren met behoud van het unieke onderscheidende vermogen.

Data :

2019     nog te bepalen

 

Docenten:

Jurgen Geerlings, Jennifer Kuiper,
Edu van de Velden, Herman Wittockx

Subscribe1

A lead capture sample form