CURSUSKALENDER

KALENDER OPEN PROGRAMMA'S

1. Leergang Familiebedrijfskunde

Aan deze leergang nemen professionals deel uit verschillende disciplines. Aan de hand van vier thema’s behandelen we concrete adviesinstrumenten uit de familiebedrijfs­kunde die zich in de praktijk hebben bewezen. De instrumenten zijn voor alle professionals goed toepasbaar. Deze unieke leergang biedt inspirerende inzichten om vanuit de eigen expertise beter op het familiebedrijf aan te sluiten en vele aanknopings­punten om de rol van procesregisseur te versterken.

Data:

2020 voorjaar  6 maart, 3 april, 14 mei, 12 juni

2020 najaar       18 sept,  9 okt,  13 nov,  11 dec

Docenten:

Jurgen Geerlings en Ellen Aptroot

2. Systeemdynamiek en Procesadvisering van het Familiebedrijf

In deze tweedaagse verdiepingsmodule wordt diepgaand ingegaan op de essentiële aspecten van de systeem dynamiek van het familiebedrijf en ook op de manier waarop je als adviseur en regisseur binnen dit systeem effectieve relaties opbouwt en onderhoudt.
Daarmee wordt het onderscheidend vermogen en de persoonlijke professionele positionering van jou als vertrouwde adviseur verder versterkt. Deelname is mogelijk als je vertrouwd bent met de basisconcepten uit de familiebedrijfskunde.

Data :

2020 voorjaar     11 en 12 februari

2020 najaar         10 en 11 november

           Docenten:

Ellen Aptroot, Edu van de Velden
 en Jurgen Geerlings

Subscribe1

A lead capture sample form