Gericht op de lange termijn: 

Van generatie op generatie in plaats van kwartaal op kwartaal

Stabiele eigendomsstructuur:

Gebaseerd op een sterke betrokkenheid van de eigenaren en hechte banden binnen de familie

Solide financieringsstructuur:

Met een uitgekiend investerings- en dividendbeleid waarmee het bedrijfsbelang en het familiebelang met elkaar in evenwicht zijn

Sterke identiteit en cultuur:

Gebaseerd op familiewaarden die een concrete betekenis hebben gekregen

Loyale medewerkers:

Die zich thuis en verbonden voelen omdat zij ook als dragers van de familiale cultuur worden gerespecteerd

Hechte band met lokale gemeenschap:

Die de sociale cohesie in de directe omgeving ten goede komt

Maatschappelijk engagement: 

Waarmee naast het financiële rendementsoogmerk ook rekening wordt gehouden met het sociale effect

Consistente strategie: 

Voortbordurend op hetgeen een voorgaande generatie tot stand heeft gebracht