Institute for Family Business Finance

Institute for Family Business Finance biedt een familiebedrijfskundige verrijking voor professionals in Finance

Het Institute for family business finance (IFBF) werkt nauw samen met IFBK|Instituut voor Familiebedrijfskunde.

Als onderwijsinstelling vervult IFBF een voortrekkersrol in de toepassing van het nieuwe vakgebied van de familiebedrijfskunde binnen de financiële zakelijke dienstverlening. Wetenschappelijke inzichten en adviesconcepten uit de familiebedrijfskunde worden in de leergangen van het IFBF op een zeer praktische manier in samenhang gebracht met verschillende leerstukken van de financial planning.

Deze adviesconcepten maken het mogelijk om de financiële aspecten uit de zakelijke en privésfeer daadwerkelijk met elkaar te integreren en om de emotionele kant van de financiële besluiten van eigenaren en bestuurders van het familiebedrijf een plek te geven in het adviesproces.

De leergangen van het IFBF nemen de parallelle planning met betrekking tot de levenscyclus van het bedrijf en van het familievermogen als uitgangspunt. Het IFBF richt zich met haar programma’s op marktpartijen uit de financiële sector en andere zakelijke dienstverleners die betrokken zijn bij de financiële huishouding van de DGA en het familiebedrijf.

                                                                 Algemene voorwaarden IFBF   |  Disclaimer IFBF   |  Klachtenregeling IFBF   |  Privacyverklaring   |    
Institute for Family Business Finance    ©2019