INTERVISIE & ADVISORY SUPPORT

WAT KAN ONS INTERVISIE & ADVISORY SUPPORT TEAM VOOR JOU BETEKENEN?

De toepassing van de familie­bedrijfs­kunde in de praktijk gaat niet van­zelf. Essentieel is om regel­matig met collega’s en andere pro­fes­sionals ervaringen uit te wisselen en te sparren over hoe om hoe te gaan met concrete vragen die zich in de praktijk aandienen. Dat geldt vooral voor de emotionele kant van de zaak, waar je als ver­trouw­de adviseur voor het familie­bedrijf veel toegevoegde waarde kan leveren. Ons Intervisie & Advisory Support Team helpt je daarbij!

Wie zijn zij?

Het huidige team bestaat uit onderstaande professionals die bin­nen dit teamverband met het IFBK samenwerken. Zij hebben ieder een eigen praktijk en eigen bijzondere accenten in hun achter­grond en professionele focus. Allen zijn breed inzetbaar voor alle dien­sten die IFBK met de deze propositie aan­biedt.

Elisabeth

Elisabeth Reitsma

ervaring >>
Bijzondere ervaring met crisis­ma­nage­ment
Debby

Debby Linskens

ervaring >>
‘Generaties in bedrijf’
Supervisor NVRG
Auteur
Petra

Petra van der Molen

ervaring >>
‘Een andere kijk op de zaak’
Bijzondere ervaring in de agrarische sector en afkomstig van een familiebedrijf
Ester Kroese

Ester Kroese

ervaring >>
‘Een ander geluid’
Afkomstig van een familiebedrijf
Begeleider van familieopvolging
Conflictbemiddelaar
Anja

Anja de Boer

ervaring >>
Leiderschaps­ontwikkeling
Zakelijke coaching
Elisabeth

Elisabeth Reitsma

ervaring >>
Bijzondere ervaring met crisis­ma­nage­ment
Debby

Debby Linskens

ervaring >>
‘Generaties in bedrijf’
Supervisor NVRG
Auteur
Petra

Petra van der Molen

ervaring >>
‘Een andere kijk op de zaak’
Bijzondere ervaring in de agrarische sector en
afkomstig van een familiebedrijf
Ester Kroese

Ester Kroese

ervaring >>
‘Een ander geluid’
Afkomstig van een familiebedrijf
Begeleider van familieopvolging
Conflictbemiddelaar
Anja

Anja de Boer

ervaring >>
Leiderschaps­ontwikkeling
Zakelijke coaching

Wat doen zij?

Ons Intervisie & Advisory Support Team is een groep systeemdenkers met een specifieke focus op het familie­bedrijf. Naast hun eigen praktijken voor “relatie- en gezinstherapeut” bege­leiden zij als adviseur en coach on­der­nemende families om hun on­der­linge relaties goed te houden bij grote veranderingen, zoals een be­drijfs­opvolging. Het gaat daarbij vaak om relaties tussen ouders en kinderen, kinderen onderling en ouders onderling.  En regelmatig ook om relaties breder binnen de familie als er meerdere familie­takken zijn.

Als systeemdenkers nemen zij de familie als uitgangspunt om de juiste keuzes te maken die betrek­king hebben op eigendom en be­drijf. Zij helpen de familie om mo­gelijke spanningen binnen het krachtenveld van familie, eigendom en be­drijf in goede banen te leiden.  Het gaat er hen om dat de familie goed kan voorsorteren op een nieuwe situatie waarin de familie met het bedrijf verder gaat.

Daarnaast adviseren zij hoe de familie de verbondenheid met de medewerkers, externe managers en bestuurders en an­dere stakeholders van het bedrijf kan versterken. Tot slot onder­steunen zij vertrouwde adviseurs van familiebedrijven uit allerlei disciplines om meer vertrouwd te raken met de toepassing van het systeemdenken en daarmee meer diepgang te geven aan hun rol als procesbegeleider.

Waarvoor zijn zij inzetbaar?

Onze systeemdenkers zijn in de tweedelijnsadvisering in de vol­gende rollen voor jou en jouw organisatie in te zetten:

  • Als moderator van een serie van interne intervisie bijeenkomsten van groepjes uit jouw organisatie
  • Als spreker en moderator voor cliëntbijeenkomsten
  • Als schaduwadviseur voor trajecten die jij met je cliënt doorloopt. Je schakelt hen dan in als sparringpartner of als peer-to-peer coach
  • Als co-consultant om samen met jou naar de cliënt op te treden tijdens (een deel van) een adviestraject. De systeemdenker werkt dan collegiaal met jou samen.
  • Als expert die je bij je cliënt introduceert om een bepaald vraagstuk in goede banen te leiden. De systeemdenker neemt dan de begeleiding van de cliënt bij dat specifieke vraagstuk van jou over en stemt de voortgang in samenspraak met de cliënt met jou af.

Indien gewenst helpen de systeemdenkers jou en jouw collega’s om het systeemdenken in de dagelijkse praktijk toe te passen. Dat geldt voor jouw rol als adviseur en ook als moderator van intervisie- en cliënt­bijeen­kom­sten.

Hoe kwalificeren zij zich?

Het IFBK staat borg voor de kwalificatie van de teamleden als ‘Systeemdenkers in het Fa­mi­liebedrijf’. Zij hebben een gedegen kennis op het vlak van familiebedrijfskunde, hebben hun sporen verdiend op hun eigen vakgebied en zijn goed vertrouwd met het familiebedrijf. Het IFBK faciliteert de permanente educatie ten behoeve van ons team. Onze teamleden staan onder supervisie van Ellen Aptroot, die al sinds de oprichting aan het IFBK is verbonden.

Naast het organiseren van intervisie wordt er ook op toegezien dat de kennis op het terrein van de fa­mi­lie­bedrijfskunde up-to-date is. De systeemdenkers schakelen elkaar in als sparringpartner voor de casuïstiek uit de eigen praktijk en zoeken elkaar op voor gezamenlijke optredens.

Zij treden op als moderatoren van de semi-open intervisie cycli die het IFBK door het jaar heen organiseert voor de alumni van de Leergang Fami­lie­bedrijfskunde en voor professionals die zich via andere programma’s hebben bekwaamd in de familie­bedrijfskunde. Daarmee houden zij ook goede voeling met de ont­wikkelingen in de markt.

Het IFBK bewaakt en bevordert dat ons unieke team van professionals in de markt een flinke voorsprong behoudt als ‘thought leader’ bij de toepassing van het systeemdenken in de praktijk van de familie­bedrijfs­kunde.

Extra boost: met equimerio® laat je zien wat er gebeurt

De systeemdenkers zijn allen bedreven in de toepassing van de equimerio® toolset, een samenstelling van digitale adviesinstrumenten die speciaal is ontwikkeld voor de advisering van familiebedrijven. Met deze tools kunnen adviseurs ingrijpende veranderingen bij hun relaties visualiseren, (familiebedrijfskundige) informatie vastleggen, op afstand met collega’s en cliënten samenwerken en eenvoudig rapporten opstellen. De productiviteit van de adviseur wordt daarmee in termen van efficiency en effectiviteit sterk verhoogd.

De systeemdenkers zetten de tools in om de vraagstukken die jij voorlegt scherp inzichtelijk te maken. Als jijzelf ook een gebruiker bent van deze tools, helpen de systeemdenkers jou om veranderscenario’s bij jouw relaties te verrijken met emotionele en relationele inzichten. Daarmee kan jij als gebruiker van de equimerio® toolset  de ondernemende familie nog beter helpen om voor te sorteren op wijzigingen in de onderlinge relaties die de familieleden binnen de domeinen van familie, eigendom en bedrijf met elkaar moeten onderhouden.

Kortom, de systeemdenkers helpen jou met deze tools om je te laten zien wat er écht gebeurt in het krachtenveld van het familiebedrijf.