VOOR ONDERWIJS­INSTELLINGEN

WAT KUNNEN WE VOOR UW INSTELLING BETEKENEN?

Het IFBK wordt ingeschakeld door verschillende onderwijs­instel­lin­gen in binnen en buitenland: Universiteiten, Business Schools en Hoge­­scholen. Wij zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse leergangen op undergraduate, graduate en executive niveau waarin het familiebedrijf centraal staat of een apart thema vormt. Soms is dat alleen als docent en soms als inhoudelijk eind­verant­woor­delijke van een gehele leergang, met alle gradaties er tussen in. Dat geldt ook voor commerciële aanbieders van kort beroepsonderwijs met verschillende leergangen gericht op professionals uit de zakelijke dienstverlening.

Met onze inspanningen richten wij ons op alle relevante geledingen binnen uw instelling: studenten, docenten, beleidsmakers, programma managers, academic directors en andere medewerkers die zich met de ontwikkeling en het vermarkten van opleidingsprogramma’s bezig houden. Wij bieden een familiebedrijfskundige verrijking van alle relevante vakgebieden, waaronder strategie, finance, recht, marketing, management & organisatie en human resources.

U KUNT ONS INSCHAKELEN VOOR DE VOLGENDE DIENSTEN:

Onderwijs & Onderzoek

 • Verzorgen van gastcolleges in bestaande opleidingsprogramma’s of voor speciale gelegenheden
 • Vaststelling van onderzoeksvragen en de begeleiding van onderzoek van familiebedrijfkundige aard
 • Begeleiding van afstudeeropdrachten op het terrein van de familiebedrijfskunde

Advisering & Begeleiding

 • Adviseren en/of begeleiden bij de ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe leergang
 • Adviseren en/of begeleiden van de integratie van familiebedrijfskundige vakken of onderwerpen in bestaande leergangen
 • Adviseren en/of begeleiden bij het vorm geven van een experisecentrum voor het familiebedrijf

  Ontwikkelingsopdrachten

  • Ontwikkelen en/of uitvoeren van een nieuwe leergang over (opvolging binnen) het familiebedrijf, gericht op het MKB, het middenbedrijf en het grootbedrijf
  • Ontwikkelen van case studies (inclusief teaching notes)

    Doorlopende Kennisopdracht

    • Kennisoverdracht aan uw docenten in verschillende settings (colleges, ‘peer to peer’ bijeenkomsten, individuele begeleiding)
    • Fungeren als kennisbron ten behoeve van uw docenten en andere medewerkers die zich met de ontwikkeling en het vermarkten van opleidingsprogramma’s bezig houden