VOOR ZAKELIJKE DIENSTVERLENERS

WELK VERSCHIL MAAKT U BIJ DE ADVISERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF?

Eigenaren en bestuurders van familiebedrijven stellen steeds hogere eisen aan hun adviseurs.
Dat levert kansen op, vooral voor diegenen die niet alleen erkennen dat het familiebedrijf zijn bijzondere kenmerken heeft, maar ook echt snappen hoe het systeem functioneert.

Het juiste samenstel van inhoud en proces maakt dat een familiebedrijf tijdig en goed voorbereid allerlei dilemma’s kan opvangen voordat deze ontaarden in grote knelpunten en conflicten. Veel dilemma’s zijn kansen om de eenheid van de familie en de betrokkenheid van de eigenaren te versterken. Dat bevordert de positieve inbreng van de familie in het bedrijf. Wij helpen u om uw klanten te helpen om uit te blinken als familiebedrijf.

Elke adviseur kan hieraan vanuit zijn of haar eigen specialisme en oriëntatie een wezenlijke bijdrage leveren, zolang de inspanningen en oplossingen ook echt toegesneden zijn op de bijzondere kenmerken van het betreffende familiebedrijf. Hieronder geven we aan hoe wij de dienstverlening en marktpositie van uw organisatie binnen de doelgroep van het familiebedrijf kunnen versterken.

ONZE EXPERTISE WORDT ONDER MEER INGEZET VOOR:

Business Education

 • Het ontwikkelen en verzorgen van een inhoudelijk intern opleidingsprogramma
 • Het trainen van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de advisering van familiebedrijven in verschillende gesprekssituaties
 • Een gecombineerde interne opleiding waarbij kennis en vaardigheden rondom de problematiek van het familiebedrijf worden gebundeld

Business Development

 • Advisering bij het opstellen van een marketing beleid gericht op de profilering bij het familiebedrijf
 • Advisering bij het ontwikkelen van producten en adviesinstrumenten
 • Het verzorgen van lezingen of masterclasses voor relaties uit het familiebedrijf

Professional Development

 • Coachen / schaduwen van individuele adviseurs op de begeleiding van specifieke klantvraagstukken
 • Intervisie in de vorm van consultative education van kleine groepjes aan de hand van actuele klantvraagstukken
 • Het adviseren bij de professionele competentie ontwikkeling met betrekking tot de advisering van familiebedrijven

Overige

 • Het fungeren als kennisbron op het terrein van de familiebedrijfskunde
 • Adviseren bij en begeleiden van een (praktijk) onderzoek
 • Ondersteuning bij publicaties waar het familiebedrijf centraal staat